Diabelski Kamień – skalna atrakcja na górze Klonówce

Diabelski Kamień to skalna atrakcja na górze Klonówce (473 m npm), najwyższej w Paśmie Masłowskim, jest jednocześnie najbardziej charakterystycznym punktem  tego wzniesienia. Trafimy do niego jadąc czerwonym szlakiem pieszym od Masłowa (od strony zachodniej) lub od Ameliówki (od strony wschodniej). Znacznie łatwiejsza jest trasa od Masłowa. 

Diabelski Kamień to wielki fragment kwarcytowej skały,  ma wysokość 5 metrów, długość 10 metrów i szerokość 8 metrów.  To kwarcytowy monolit, czyli geologiczny twór zbudowany z jednego rodzaju skały powstały wskutek procesów wietrzenia.

Skała jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej od 1954 roku.

Według legendy, skałę zrzucił diabeł przelatujący w stronę klasztoru na Świętym Krzyżu. Diabeł nie zdążył zniszczyć klasztoru i upuścił kamień na szczyt Klonówki z powodu koguta, który zapiał w pobliskich Mąchocicach.

Posted in Przyroda, Rezerwaty i Pomniki Przyrody, Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej.

Dodaj komentarz