Góra Wietrznia

Wietrznia to góra należąca d Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie Kielc. Wznosi się na 312 mn.p.m. i jest drugą co do wysokości w tym paśmie. Góra jak i całe pasmo zbudowana jest głównie z wapieni i dolomitów dewońskich. Ze względu na walory tutejszych skał rozpoczęto w 1893 rozpoczęto ich eksploatację. 

Z góry, ponad wyrobiskami można podziwiać rozległe widoki. W kierunku północnym na kieleckie osiedla.

W kierunku południowym na głównym planie widoczne jest wzgórze Telegraf (408 m n.p.m.). To najwyższa góra w granicach administracyjnych Kielc.

Z kolei w kierunku poludniowo-zachodnim dobrze widoczne Pasmo Posłowickie, a dalej Zgórskie.

Najbliższa trasa rowerowa:
czerwony szlak ul.Wojska Polskiego – Sitkówka

Posted in Kadzielniańskie, Pasma Górskie and tagged .

Dodaj komentarz