Góra Wietrznia

Wietrznia to góra należąca d Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie Kielc. Wznosi się na 312 mn.p.m. i jest drugą co do wysokości w tym paśmie. Góra jak i całe pasmo zbudowana jest głównie z wapieni i dolomitów dewońskich. Ze względu […]