Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka”

Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka” powstał w 1953 roku. Początkowo chroniony był obszar lasu, głównie sosnowego. Rezerwat stanowi kompleks leśny otoczony zabudowaniami i nieużytkami. Głównym jego celem jest ochrona drzewostanów, dziś w większości mieszanych. W drzewostanie porastającym wzgórze w obrębie rezerwatu dominuje […]