Diabelski Kamień – skalna atrakcja na górze Klonówce

Diabelski Kamień to skalna atrakcja na górze Klonówce (473 m npm), najwyższej w Paśmie Masłowskim, jest jednocześnie najbardziej charakterystycznym punktem  tego wzniesienia. Trafimy do niego jadąc czerwonym szlakiem pieszym od Masłowa (od strony zachodniej) lub od Ameliówki (od strony wschodniej). […]

Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie”

Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie” położony jest we wsi Zachełmie pod Kielcami. Znajduje się w sąsiedztwie tutejszego kościoła położonego na wzgórzu. Do kamieniołomu prowadzą znaki, bardzo łatwo trafić. Dla mnie – geologa – takie miejsce jak „Kamieniołom Zachełmie” jest wyjątkowe. Bardzo dobrze […]

Skałki na Bukowej Górze

Skałki na Bukowej Górze (najwyższy szczyt Pasma Klonowskiego) to pomnik przyrody nieożywionej.  Skałki znajdują się na trasie zielonego szlaku pieszego z Łącznej do Bodzentyna. Dostać się tam także można ze „starej” 7, drogi Kielce – Warszawa. Za wsią Występa należy skierować […]

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia”

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał należących do górnego […]