Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia

„Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia” obejmuje swym zasięgiem grzbietowe partie wzniesień gór Grabiny i Dalni wraz z ich południowymi zboczami, położony jest po zachodniej stronie Karczówki. Grabina i Dalnia to góry Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie południowo – zachodniej części Kielc.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne” Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo […]