Świnia Góra

Świnia Góra (346 m n.p.m.)  jest jednym z głównych szczytów Wzgórz Szydłówkowskich.  To niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich w przeważającej części leżące w obrębie Kielc, na którym wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych: Szydłówek, Bocianek, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku.