Powstańczym szlakiem – krzyż z 1863 roku w Brynicy

Dzieje powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich to historia wielkiej ofiarności w walce z zaborcą. W Górach Świętokrzyskich jest wiele miejsc upamiętniających to największe powstanie narodowe. Wiele z tych miejsc to samotne krzyże, jak ten na skraju Brynicy.

Krzyż znajduje się przy szosie prowadzącej z Brynicy do Podzamcza Piekoszowskiego i Piekoszowa. Z całości został niestety tylko kamienny cokół otoczony metalowym płotkiem. Na postumencie widnieje napis:
BOŻE
BŁOGOSŁAW
NAS
1863

Nieco niżej wykuty zarys czaszki i piszczele, co może świadczyć, że krzyż postawiono na mogile.

Według miejscowych przekazów ustnych – w 1863 roku ciężko ranny w bitwie pod Małogoszczą powstaniec dotarł do Brynicy. Dogonili go tutaj Kozacy. Pomimo tego, że zasłaniał się krzyżem rozsiekali go szablami. Krzyż na mogile postawili towarzysze poległego powstańca.

Jeszcze parę lat temu na cokole był kamienny krzyż, obecnie pozostał sam cokół, mam nadzieję, że nie zniknie całkiem.

Krzyż znajduje się przy trasie rowerowej Mała pętla Doliną Bobrzy

Źródło: powstanie1863.zsi.kielce.plaa

Posted in Zabytki and tagged .

Dodaj komentarz