Niebieski: Wola Kopcowa – Ciekoty

Niebieski szlak rowerowy z Woli Kopcowej do Ciekot prowadzi miejscami związanymi ze Stefanem Żeromskim.

Długość trasy 10 km, nawierzchnia głównie asfaltowa, cześć szutrów i polnych dróg. Trasa łatwa, utrudnieniem jest jazda ruchliwą drogą Kielce – Św. Katarzyna.

Atrakcje: Zalew Cedzyna, Przełom Lubrzanki, Żeromszczyzna w Ciekotach.

Szlak rozpoczyna się w Woli Kopcowej na przystanku autobusowym, gdzie znajduje się tablica informująca o przebiegu szlaku i ciekawostkach. Jedziemy w kierunku widocznego mostu. Po 200 metrach od początku szlaku znak kieruje nas w prawo pod górkę. Warto jednak kawałeczek pojechać prosto, aby zobaczyć XIX wieczną kaplicę pw. św. Józefa Robotnika.

Kaplica wpisana jest w Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej. Kapliczka św. Józefa Robotnika powstała około 1835 r. z inicjatywy księdza kanonika katedry kieleckiej Józefa Ćwiklińskiego jako jedna z trzynastu w sąsiedztwie miasta Kielce. Stoi ona na wzniesieniu w środku wsi. Wieżyczka z sygnaturką jest ośmioboczna dosyć obszerna. Zwieńczona została cebulastym blaszanym Chełmem. Całość drewniana na kamiennej podmurówce, oszalowana w 1988 roku.

Wola Kopcowa związana jest ze Stefanem Żeromskim, jednak to nie tu pisarz nie przyszedł na świat. Urodził się w Strawczynie skąd jako malec wraz z rodzicami przyjechał do majątku rządowego Wola Kopcowa, który to Żeromscy wzięli w dzierżawę w wyniku strat majątkowych poniesionych w Strawczynie po Powstaniu Styczniowym. Dworek w Woli Kopcowej, w którym mieszkali Żeromscy dawno nie istnieje. Zachowały się jego rysunki, a także odręczne plany i opisy do akt ubezpieczeniowych. Żeromski wraz z rodziną w Woli Kopcowej pozostali 3 lata.

Od kaplicy wracamy na szlak. Jedziemy pod górę w ulicę Letniskową. Około 1 km jedziemy asfaltem prosto między zabudowaniami tej części Woli Kopcowej. Wraz z ostatnimi zabudowaniami wjeżdżamy w sosnowy las. Przed nami widoczny między drzewami zalew w Cedzynie. Zakręt w lewo i dalej szlak prowadzi asfaltem pośród drzew, wzdłuż zalewu.

Dojeżdżamy do końca asfaltu, tu widoczne rozwidlenie dróg. W lewo droga leśna, w prawo droga z betonowych płyt. Szlak prowadzi w prawo. 200 metrów dalej z lasu wyłania się budynek z parkingiem. Obecnie mieści się tu ośrodek rehabilitacji „Tęczowe zacisze”. Dawniej był tu ośrodek „Leśna biesiada”. Teren ośrodka to niezwykle urokliwe miejsce z pięknym widokiem na zalew  Cedzyna i przystań jachtową.

Dalej ruszmy za znakami znów drogą z płyt betonowych, jeszcze chwilę lasem. Wraz z pierwszymi zabudowaniami wjeżdżamy na drogę szutrową – ulicę w Woli Kopcowej o nazwie Kopcówki. Po lewej stronie zabudowania, po prawej za krzewami odnoga zalewu. Jedziemy tą drogą aż do końca ulicy Kopcówki, wraz z ostatnimi zabudowaniami pojawia się droga asfaltowa i niewielki wąwóz. Zjeżdżamy w wąwóz, przejeżdżamy mostek na niewielkim dopływie Lubrzanki zasilającej zalew w Cedzynie. Teraz lekko pod górę i wyłaniają się pierwsze zabudowania wsi Leszczyny Skała.

Przejeżdżamy prosto całą wieś. Za ostatnimi domami ukazują jedne z najpiękniejszych widoków na góry domowe Stefana Żeromskiego: Klonówkę, Radostową i Łysicę. Od lewej w całej krasie Klonówka i Dąbrówka Pasma Masłowskiego, dalej obniżenie Przełomu Lubrzanki, a tuż zanim Radostowa i Łysica należące do Pasma Łysogórskiego. Radostowa nazywana była przez Żeromskiego górą domową, u jej podnóży stał dworek Żeromskich, miejsce ukochane przez pisarza. Łysica zaś to częste miejsce wycieczek Żeromskiego. Pisarz wspominał, że po niedzielnej mszy w klasztorze w Św. Katarzynie zazwyczaj rodzinnie szli na spacer w kierunku Łysicy.

Prosto drogą przez Leszczyny Skałę dojeżdżamy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo za znakami szlaku w kierunku Ciekot. UWAGA! Wjeżdżamy na drogę o dużym nasileniu ruchu! Teraz przed nami coraz bliżej i lepiej widoczna Radostowa po prawej stronie drogi. Zjeżdżamy do Mąchocic Kapitulnych. Przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie w Mąchocicach. Zjeżdżamy w dolinę rzeki Lubrzanki.

Czeka nas jazda Przełomem Lubrzanki, w cieniu zalesionych zboczy Dąbrówki po lewej stronie i i Radostowej po prawej. Lubrzanka meandruje w pobliżu drogi. Po paru kilometrach szlak skręca z asfaltowej drogi w polną po prawej stronie, w kierunku betonowego przejazdu przez Lubrzankę widocznego z drogi. Mostkiem nad Lubrzanką przekraczamy rzekę i jedziemy prosto lekko pod górę polną drogą. Bywa tu błotniście. Po wyjechaniu spośród drzew wyłania się po lewej mały budyneczek. Teraz około pół kilometra uroczą polną drogą, która kończy się na skraju Ciekot i ulicy Radostowa, tu znajduje się krzyż i pierwsze zabudowania. Przejeżdżamy prosto przez niezwykle spokojną ulicę Radostową. Po lewej szereg zabudowań, po prawej pola i zalesione wzgórze Radostowej, po lewej w oddali widoczne Pasmo Klonowskie.

Przy ostatnich zabudowaniach droga ostro skręca w lewo. Teraz w dół i prosto w kierunku Żeromszczyzny. Na pierwszym planie pojawia się dworek Żeromskich, dalej budynek Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”.

Ciekoty to miejsce ukochane przez Stefana Żeromskiego.

Jesteśmy na miejscu, to meta naszego szlaku.

Szlak jest dwukierunkowy. Zapis szlaku poniżej, kliknij napis traseo.

Źródła: www.gokis.maslow.pl

Posted in Ciekawe miejsca, Szlaki, Szlaki śladami Żeromskiego, Szlaki znakowane poza Kielcami, Żeromszczyzna and tagged , .

One Comment

  1. Pingback: Przełom Lubrzanki - Na rowerowym szlaku

Dodaj komentarz