Przełom Lubrzanki

Droga Przełomem Lubrzanki jest znana większości kieleckich rowerzystów. To najczęściej wybierana trasa, kiedy celem są Ciekoty czy Św. Katarzyna.

Przełom Lubrzanki, położony 10 km od Kielc w kierunku Św. Katarzyny, to jedna z najpiękniejszych dolin Gór Świętokrzyskich. Rzeka tworzy tu przełom pomiędzy górą Dąbrówką i Radostową. Rozdziela pasmo górskie na pasmo Klonowskie (Dąbrówka) i Łysogóry (Radostowa).

Czym jest przełom rzeki? To taka część doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, gdzie rzeka pokonuje przeszkodę, która znalazła się na jej drodze, np. pasmo górskie. W ten sposób Lubrzanka, która w tym miejscu ma charakter potoku górskiego przedarła się przez pasmo górskie tworząc dolinę, którą obecnie podziwiamy. To piękne i urokliwe miejsce. Wysokie zbocza Dąbrówki sprawiają, że nawet w gorący dzień zanurzamy się w tu przyjemny chłód doliny. Rzeka meandruje wśród bujnej roślinności to przybliżając, to oddalając się od szosy.

Przełom Lubrzanki to jedno z ukochanych miejsc Stefana Żeromskiego. W liście do narzeczonej z 21 maja 1892 wspomina to miejsce: ” Jak we śnie pamiętam – byłem w pierwszej klasie i jechałem na święta << Zielone>> do domu na dwa dni – z matką. Była już wtedy chora bardzo, ale przyjechała po mnie. Jechaliśmy w nocy, w ciepłą i widną noc w czerwcu. Droga tam idzie między olbrzymimi dwiema górami nad rzeką. Na obydwu górach śpiewało z sześćdziesięciu słowików – i szło echo… Ten plusk wody po głazach, po kamieniach i ten łoskot przedziwny, aż straszny […] – pamiętam do dziś. Nie ma tam żadnych mostów, przejeżdża się wszystkie rzeki w bród”.

Doliną Lubrzanki przebiegają: żółty, czerowny i niebieski szlak rowerowy .

Dolina Lubrzanki została wpisana do rejestru Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe: • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe).

Cytat: „Młodość Stefana Żeromskiego” J. Kądziela

Posted in Ciekawe miejsca, Miejsca, Przyroda, Żeromszczyzna and tagged .

One Comment

  1. Pingback: Niebieski: Wola Kopcowa – Ciekoty | Na rowerowym szlaku

Dodaj komentarz