Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia”

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał należących do górnego dewonu. W skład rezerwatu wchodzą trzy połączone ze sobą kamieniołomy wielopoziomowe (Wietrznia, Międzygórz, Międzygórz Wschodni) powstałe w wyniku eksploatacji złoża w latach 1893-1974. Całkowita długość wyrobiska wynosi 800 m.

Po likwidacji zakładów wapienniczych w 1974 roku pozostały w terenie kilkupoziomowe wyrobiska dawnych kamieniołomów: Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni. To jedno z ciekawszych miejsc w Kielcach. Dużą atrakcją jest to, że można wejść na dno wyrobisk i obejrzeć skały z bliska.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Poniatowskiego.  Udajemy się lekko pod górę i będziemy poruszać się górą kamieniołomu. UWAGA! Należy zachować ostrożność, ze względu an poruszanie się nad urwiskiem.

Jako pierwsze ukazuje nam się wyrobisko Wietrznia – na planie stanowisko 1. Miejscami widać skały pokryte wiśniową (terra rossa) lub brunatno żółtą (terra bruna) zwietrzeliną (materiał powstały na skutek wietrzenia skał). W najgłębszej części tego wyrobiska odsłaniają się dolomity. Powstały one przez wzbogacenie wapieni w węglan magnezu. Dolomity są nieco twardsze  od wapieni.

Poruszając się ścieżką wzdłuż urwiska dojeżdżamy do stanowiska nr 2. Stąd widoczne są wyrobiska : przed nami w dole Międzygórz, po prawej Wietrznia.

Dalej dojeżdżamy do stanowiska 3. To doskonały punkt widokowy na kieleckie osiedla i okoliczne góry. Kolejne wyrobisko, najpłytsze to Międzygórz Wschodni. Tu możemy zjechać na dno tego wyrobiska. Po przeciwnej stronie kamieniołomu wybudowano Centrum Geoedukacji.

Przy Centrum Geoedukacji jest alejka prowadząca do wyrobisk Międzygórz i Wietrznia. Warto zajrzeć tam i z bliska zobaczyć ściany kamieniołomu. Opisano tam również kolejne stanowiska ścieżki geologicznej.

Poruszając się dnem środkowego wyrobiska dojedziemy do ostańca poeksploatacyjnego i punktu widokowego nad najgłębszym wyrobiskiem o nazwie Wietrznia.

W pobliżu przebiega szlak Czerwony ul.Woj. Polskiego – Sitkówka.

Posted in Przyroda, Rezerwaty i Pomniki Przyrody, Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej, Rezerwaty Kieleckie and tagged , .

Dodaj komentarz