Świnia Góra

Świnia Góra (346 m n.p.m.)  jest jednym z głównych szczytów Wzgórz Szydłówkowskich.  To niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich w przeważającej części leżące w obrębie Kielc, na którym wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych: Szydłówek, Bocianek, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku.

Osiedle, na którym mieszkam – Świętokrzyskie położone jest na zboczu Świniej Góry. To dzielnica na samym krańcu miasta od strony północno – wschodniej. Po drugiej stronie drogi, wylotówki na Warszawę, polna droga prowadzi na szczyt Świniej Góry. Początkowo wzdłuż ogrodzenia największego w Polsce ogrodu działkowego im Stefana Żeromskiego, skąd po lewej rozciągają się widoki na Pasmo Masłowskie: Górę Domaniówkę, potem Klonówkę i zachodni kraniec Łysogór – Radostową. Potem wjeżdżamy a zalesioną część Świniej Góry, żeby ścieżką dostać się na szczyt.

Świnia Góra zbudowana jest ze skał piaskowcowych, co jest o tyle ważne, że rozkruszone skały tworzą na dróżkach fajne kamieniste warunki do jazdy terenowej. Szczyt i południowe zbocza są zalesione. Dokładając do kamieni korzenie robi się ciekawie. Nie jest tu trudno, natomiast na domówkę, czyli wycieczkę rowerową blisko domu, jest akurat. W wyrobiskach na południowo-wschodnim zboczu eksploatowano przed laty rudę żelaza i kwarcyty dolnodewońskie (piaskowce). Zostało wyrobisko, obecnie zarośnięte lasem.

Z górnej krawędzi dawnego wyrobiska rozciąga się piękny widok na góry: wschodni kraniec Pasma Małsowskiego – góra Klonówka i na Łysogóry: Radostowa, Łysica najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, aż po Łysą Górę.

Przez Świnią Górę prowadzi trasa Wzgórzami Szydłówkowskimi , o której przeczytasz tutaj

Posted in Pasma Górskie, Wzgórza Szydłówkowskie and tagged .

Dodaj komentarz