Góra Wietrznia

Wietrznia to góra należąca d Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie Kielc. Wznosi się na 312 mn.p.m. i jest drugą co do wysokości w tym paśmie. Góra jak i całe pasmo zbudowana jest głównie z wapieni i dolomitów dewońskich. Ze względu […]

Pasmo Kadzielniańskie

Pasmo Kadzielniańskie to pasmo Gór Świętokrzyskich położone na terenie miasta, w południowo-zachodniej części Kielc. Zbudowane ze skał dewońskich, głównie wapieni eksploatowanych w kilku kamieniołomach, gdzie obecnie utworzone są rezerwaty przyrody.