Leśna trasa do rezerwatów „Świnia Góra” i „Dalejów”

Trasa do rezerwatów „Świnia Góra” i „Dalejów” położonych na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w całości przebiega lasami.  To propozycja dla wszystkich, którzy lubią leśne krajobrazy, atrakcją trasy są rezerwaty  „Świnia Góra” i „Dalejów” – najcenniejsze fragmenty chronionych tu lasów.  

Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie”

Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie” położony jest we wsi Zachełmie pod Kielcami. Znajduje się w sąsiedztwie tutejszego kościoła położonego na wzgórzu. Do kamieniołomu prowadzą znaki, bardzo łatwo trafić. Dla mnie – geologa – takie miejsce jak „Kamieniołom Zachełmie” jest wyjątkowe. Bardzo dobrze […]

Przełom Lubrzanki

Droga Przełomem Lubrzanki jest znana większości kieleckich rowerzystów. To najczęściej wybierana trasa, kiedy celem są Ciekoty czy Św. Katarzyna.

Skałki na Bukowej Górze

Skałki na Bukowej Górze (najwyższy szczyt Pasma Klonowskiego) to pomnik przyrody nieożywionej.  Skałki znajdują się na trasie zielonego szlaku pieszego z Łącznej do Bodzentyna. Dostać się tam także można ze „starej” 7, drogi Kielce – Warszawa. Za wsią Występa należy skierować […]

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia”

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał należących do górnego […]

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia

„Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia” obejmuje swym zasięgiem grzbietowe partie wzniesień gór Grabiny i Dalni wraz z ich południowymi zboczami, położony jest po zachodniej stronie Karczówki. Grabina i Dalnia to góry Pasma Kadzielniańskiego położonego na terenie południowo – zachodniej części Kielc.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne” Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo […]

Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka”

Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka” powstał w 1953 roku. Początkowo chroniony był obszar lasu, głównie sosnowego. Rezerwat stanowi kompleks leśny otoczony zabudowaniami i nieużytkami. Głównym jego celem jest ochrona drzewostanów, dziś w większości mieszanych. W drzewostanie porastającym wzgórze w obrębie rezerwatu dominuje […]