Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie”

Rezerwat przyrody „Kamieniołom Zachełmie” położony jest we wsi Zachełmie pod Kielcami. Znajduje się w sąsiedztwie tutejszego kościoła położonego na wzgórzu. Do kamieniołomu prowadzą znaki, bardzo łatwo trafić. Dla mnie – geologa – takie miejsce jak „Kamieniołom Zachełmie” jest wyjątkowe. Bardzo dobrze […]

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia”

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał należących do górnego […]

Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka”

Rezerwat Krajobrazowy „Karczówka” powstał w 1953 roku. Początkowo chroniony był obszar lasu, głównie sosnowego. Rezerwat stanowi kompleks leśny otoczony zabudowaniami i nieużytkami. Głównym jego celem jest ochrona drzewostanów, dziś w większości mieszanych. W drzewostanie porastającym wzgórze w obrębie rezerwatu dominuje […]