Świnia Góra

Świnia Góra (346 m n.p.m.)  jest jednym z głównych szczytów Wzgórz Szydłówkowskich.  To niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich w przeważającej części leżące w obrębie Kielc, na którym wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych: Szydłówek, Bocianek, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku.

Pętla Szydłowkowska w wersji zimowej

Wzgórza Szydłówkowskie położone są w północno-wschodniej części  Kielc, a główne wzniesienia to: Świnia Góra (346 m npm) i Góra Szydłówkowska (328 m npm). Trasa Pętli Szydłówkowskiej przebiega częściowo szlakiem pieszym wyznaczonym Wokół Kielc i fragmentem ścieżki rowerowej znad kieleckiego zalewu do […]