Kapliczka Żeromskiego w Św. Katrzynie

Św. Katarzyna to jedno w głównych miejsc turystycznych w Górach Świętokrzyskich. Jedną z tutejszych atrakcji jest kaplica grobowa nazywana kapliczką Żeromskiego. Znajdziemy ją w pobliżu klasztoru Bernardynek. Z drogi szutrowej prowadzącej do bram Świętokrzyskiego Parku narodowego, po prawej stronie między drzewami widać pobielane ściany kaplicy […]

Zabytkowy zespół klasztorny bernardynów

…tuż pod górą obrosłą lasem sosnowym, nazwaną Karczówką, a na której niedawno wzniósł kościół i klasztor biskup krakowski Szaniawski dla ubłagania niebios o oddalenie morowej zarazy, która pod one czasy poczęła srodze Polskę nawiedzać. Walery Przyborowski, powieść Arianie Fundacja kościoła […]

Ciekoty – ukochane miejsce Stefana Żeromskiego

Ciekoty to wieś położona w Dolinie Wilkowskiej w Górach Świętokrzyskich. Znajduje się u stóp Pasma Masłowskiego, na północ od szczytu Radostowej. Przez Ciekoty przepływa rzeka Lubrzanka, na której zbudowano zbiornik retencyjny wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Gdyby nie Stefan Żeromski Ciekoty […]

Zespół klasztorny bernardynek w Św. Katarzynie

Święta Katarzyna znajduje się u podnóża Łysicy (612 m n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich, 20 km od Kielc. Najpiękniejszym i jednocześnie najbardziej charakterystycznym zabytkiem Św. Katarzyny jest zespół klasztorny bernardynek.